اجاره سالن ورزشی

اجاره سالن ورزشی ویژه بانوان و کودکان

این سالن فقط و فقط مختص بانوان وکودکان هست شماره تماس و واتس اپ و تلگرام 09307070178,02166207793

باشگاه فیت لند در نظر دارد تعدادی از تایمهای خالی سالن شماره

دوم خود را اجاره دهد

امکانات سالن به شرح زیر است

کف به صورت کامل تاتمی می باشد

دیواره آینه کاری شده

استفاده از سازه تی آر ایکس

کمدهای مخصوص رختکن

و غیره

متقاضیان محترم این سالن فقط برای بانوان و کودکان هست

لطفاً  آقایان تماس نگیرند

اجاره سالن ورزشی برای رشته های مختلف می باشد

اجاره سالن تکواندو ، اجاره سالن تکواندو بانوان

و اجاره سالن تکواندو کودکان

اجاره سانس تکواندو دختران ، اجاره سانس تکواندو کودکان

اجاره سانس باشگاه رزمی

اجاره سالن کاراته،اجاره سالن کاراته بانوان

،اجاره سالن کاراته دختران

اجاره سالن کاراته کودکان

اجاره سانس کاراته ،اجاره سانس کاراته دختران

،اجاره کلاس تکواندو،اجاره کلاس کاراته

اجاره سالن تی آر ایکس ،اجاره سالن تی آر ایکس بانوان

،اجاره سالن تی آر ایکس دختران

اجاره سانس تی آر ایکس ،اجاره سانس تی آر ایکس بانوان

اجاره سانس تی آر ایکس دختران

اجاره کلاس تی آر ایکس

اجاره کلاس زومبا،اجاره کلاس زومبا بانوان ،اجاره سانس زومبا

بانوان ،اجاره سانس زومبا دختران

اجاره سالن زومبا بانوان ،اجاره سالن زومبا دختران

اجاره کلاس یوگا،اجاره کلاس یوگا بانوان ، اجاره سالن یوگا،

اجاره سالن یوگا بانوان ،اجاره سانس یوگا بانوان ،اجاره سانس یوگا دختران

اجاره کلاس رقص ،اجاره سالن رقص بانوان،اجاره کلاس رقص بانوان

اجاره کلاس کنگ فو ،اجاره کلاس کنگ فو بانوان، اجاره سانس کنگ فو بانوان ،اجاره سانس کنگ فو دختران،اجاره سالن کنگ فو بانوان ،اجاره سالن کنگ فو دختران،اجاره سالن کیک بوکسینگ ،اجاره سالن کیک بوکسینگ بانوان ،اجاره سالن کیک بوکسینگ دختران،اجاره سانس کیک بوکسینگ بانوان ،اجاره سانس کیک بوکسینگ دختران،اجاره کلاس کیک بوکسینگ بانوان ،اجاره سانس

،اجاره کلاس،اجاره سالن،سالن ورزشی،کلاس ورزشی ،کرایه سالن ورزشی ،کرایه سانس ورزشی،کرایه سالن تکواندو ،کرایه سالن کاراته،کرایه سالن یوگا،کرایه سالن کیک بوکسینگ ،کرایه سالن بوکس،کرایه سالن کنگ فو ،کرایه سالن تی آر ایکس ،کرایه سالن هوازی،قیمت اجاره سالن ورزشی ،هزینه اجاره سالن ورزشی ،

 

تکواندو کودکان

کرایه سالن ورزشی