باشگاه بانوان مهرآباد

باشگاه زنانه مهرآباد با توجه به موقعیت جقرافیایی برای راه اندازی شعبه باشگاه فیت لند بسیار مهم می باشد و به همین منظور باشگاه دختران مهرآباد در زمینی بسیار وسیع به بهره برداری خواهد رسید