باشگاه بانوان آذری

باشگاه دخترانه آذری سومین شعبه فیت لند در نظر گرفته شده است از این رو باشگاه زنانه آذری طی سال آینده به بهره برداری می رسد